IMAK

IMAK - wydanie 28. (grudzień 2012)

Być poetą ... rozmowa ze Stanisławem Stabro, poetą, krytykiem, historykiem literatury, współtwórcą "Nowej Fali".

Stanisław Stabro

Prof. Stanisław Stabro, poeta, krytyk literacki, historyk literatury, współtwórca "Nowej Fali".